Sveučilište u Zagrebu potiče studentski sport, od natjecateljskog do rekreativnog, kao sastavni dio akademskog života kojim se podiže kvaliteta studiranja i življenja. Osim na postizanje akademske izvrsnosti, Sveučilište svoje studente potiče i na aktivno bavljenje sportom, i to preko Ureda za sport, koji je osnovan po uzoru na slične urede europskih sveučilišta. Osim poticanja studenata na aktivno bavljenje sportom i na uključivanje u sveučilišna sportska natjecanja, uloga Ureda očituje se i u širenju pozitivne svijesti i edukacije o važnosti redovitog tjelesnog vježbanja, psihofizičkog razvoja mladih ljudi te o razvijanju natjecateljskog duha, očuvanja zdravlja i borbe protiv ovisnosti.

Zagrebački sveučilišni športski savez, uz koordinaciju Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu, provodi sveučilišna sportska natjecanja Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. te koordinaciju i plasman sportskih ekipa Sveučilišta u Zagrebu na državno natjecanje u organizaciji Hrvatskog akademskog sportskog saveza.Top