Otvorene su prijave za sveučilišna sportska natjecanja Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. Za svaki pojedini sport, prije otvaranja prijava, ZSSS će obaviejsiti sve sportske udruge i visoka učilišta..

Prijava mora biti ovjerena žigom i potpisom nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, dekana, prodekana za nastavu, predstavnika studentske sportske udruge ili predsjednika studentskog zbora visokog učilišta koje se prijavljuje za nastup. Ispunjena i skenirana prijavnica šalje se putem elektroničke pošte na mail adresu sport@unizg.hr.

Pravo nastupa na sveučilišnim sportskim natjecanjima Sveučilišta u Zagrebu imaju sva visoka učilišta na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Svako visoko učilište ima pravo prijaviti jednu (1) ekipu.