Prava nastupa na studentskim sportskim natjecanjima Sveučilišta u Zagrebu imaju sva visoka učilišta na području Grada Zagreba. Sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu oslobođena su plaćanja kotizacija za nastup na natjecanjima.

Popis visokih učilišta oslobođenih kotizacija su:

 1. PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
 2. ARHITEKTONSKI FAKULTET
 3. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
 4. FAKULTET KEM. INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
 5. FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
 6. FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
 7. GEODETSKI FAKULTET
 8. GEOTEHNIČKI FAKULTET
 9. GRAĐEVINSKI FAKULTET
 10. GRAFIČKI FAKULTET
 11. METALURŠKI FAKULTET
 12. RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET
 13. TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
 14. FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET
 15. MEDICINSKI FAKULTET
 16. STOMATOLOŠKI FAKULTET
 17. VETERINARSKI FAKULTET
 18. AGRONOMSKI FAKULTET
 19. PREHRAMBENO BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
 20. ŠUMARSKI FAKULTET
 21. EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
 22. EKONOMSKI FAKULTET
 23. FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
 24. FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
 25. FILOZOFSKI FAKULTET
 26. KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
 27. KINEZIOLOŠKI FAKULTET
 28. HRVATSKI STUDIJI
 29. PRAVNI FAKULTET
 30. UČITELJSKI FAKULTET
 31. AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI
 32. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
 33. MUZIČKA AKADEMIJA
 34. FILOZOFSKI FAKULTET DRUŽBE ISUSOVE
 35. HRVATSKO VOJNO UČILIŠTE

Popis visokih učilišta s pravom nastupa uz plaćanje kotizacije po pojedinom sportskom natjecanju su sva ostala visoka učilišta na području Grada zagreba i Zagrebačke županije:

 1. Zagrebačka škola ekonomije i managementa
 2. Visoko učilište "Effectus" - visoka škola za financije i pravo
 3. Visoka škola za sigurnost
 4. Visoka škola za primijenjeno računarstvo "Algebra"
 5. Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu
 6. Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje "Nikola Šubić Zrinski"
 7. Visoka škola tržišnih komunikacija "Agora"
 8. Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld
 9. Visoka poslovna škola "Zagreb"
 10. Visoka poslovna škola "Libertas"
 11. RRiF Visoka škola za financijski menadžment
 12. Europska poslovna škola Zagreb
 13. Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
 14. Veleučilište VERN
 15. Veleučilište Baltazar Zaprešić
 16. Libertas međunarodno sveučilište
 17. Visoka policijska škola u Zagrebu
 18. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
 19. Tehničko veleučilište u Zagrebu
 20. Hrvatsko katoličko sveučilište
 21. Rochester Institute of Technology Croatia