Igrači
# Naziv ekipe
1.Belušić Antonia
2.Bobić Dunja
3.Buzina Ivana
4.Dvorski Tea
5.Pejaković Tajana Iva
6.Toth Maja
7.Toth Dora
8.Knežević Luciana
9.Bišof Kristina
10.Đuranec Ana
11.Nakić Marina
12.Glavota Marta
13.Margetić Helena
14.Ćaleta Ivana