Igrači
# Naziv ekipe
1.Klašterka Klara
2.Turković Paula
3.Perko Monika
4.Markušić Matea
5.Bogdanović Bernardica
6.Klarić Lucija
7.Vugrinec Mateja
8.Klobučar Sara
9.Đokić Dunja
10.Beck Tarin
11.Samarđić Kristina
12.Alfier Matea
13.Kulušić Matea
14.Bogović Magdalena