Igrači
# Naziv ekipe
1.Dešković Klara
2.Dolenec Dona
3.Drašković Ana-Marija
4.Pilipović Isabela
5.Poljak Nancy
6.Ivanovski Tajana
7.Lalić Ana
8.Jurišić Irena
9.Vobner Laura
10.Vlajnić Gloria
11.Tuškan Iva
12.Klaić Marija
13.Bavrka Gabriela