Igrači
# Naziv ekipe
1.Nikšić Lucija
2.Božić Lea
3.Rezo Blaženka
4.Brkljača Sonja
5.Tićac Nikolina
6.Jerković Marija
7.Popović Marina
8.Tolić Iva
9.Herceg Tina
10.Dorić Ana marija
11.Zemljić Ivana
12.Dugandžić Iva