Igrači
# Naziv ekipe
1.Nikšić Lucija
2.Božić Lea
3.Rezo Blaženka
4.Tičac Nikolina
5.Jerković Marija
6.Popović Marina
7.Tolić Iva
8.Dorić Ana marija
9.Zemljić Ivana
10.Dugandžić Iva
11.Smiljanić Monika
12.Tucaković Matea
13.Štirjan Ivona
14.Arežina Nives
15.Nimac Marta
16.Baljkas Dora