Igrači
# Naziv ekipe
1.Perić Ana Marija
2.Štampar Emma
3.Kantoci Helena
4.Vidaković Helena
5.Majić Iva
6.Vlahov Josipa
7.Mimica Lucija
8.Radnić Marija
9.Blažević Marina
10.Jelačić Nives
11.Mišković Paula
12.Galušić Stela
13.Privara Anja
14.Grizelj Diana
15.Zrinski Kristina
16.Pačkovski Lana