Igrači
# Naziv ekipe
1.Dobrić Iva
2.Barinić Dorotea
3.Belac Katarina
4.Bašić Laura
5.Bjelobradić Ana
6.Kalebić Marina Lidija
7.Kett-Karadak Maja
8.Mikulčić Ivana
9.Šturbej Luana
10.Penava Marija
11.Turković Andrea
12.Capan Sara
13.Lončar Iva
14.Divčić Helena
15.Senjan Mihaela
16.Kakarigi Nika