Igrači
# Naziv ekipe
1.Kovačić Ana
2.Frankić Dora
3.Štrocinger Roberta
4.Huten Tea
5.Pejić Mateja
6.Bićanić Barbara
7.Maesano Krapinec Mia
8.Dujmović Lucija
9.Bašić Alma-Dina
10.Štampalija Nika
11.Raban Matea