Igrači
# Naziv ekipe
1.Kožuljević Barbara
2.Spretnjak Petra
3.Katarina Ena
4.Kovač Ružica
5.Čoić Ana
6.Zarezovski Maja
7.Ćorić Mirta
8.Jelavić Martina
9.Vukašin Mirjam
10.Galešić Matija
11.Bjelica Anja
12.Bagarić Anamarija
13.Turk Dorja
14.Plavljanin Sara
15.Horvat Lana