Igrači
# Naziv ekipe
1.Kožuljević Barbara
2.Spretnjak Petra
3.Katarina Ena
4.Kovač Ružica
5.Čoić Ana
6.Zarezovski Maja
7.Ćorić Mirta
8.Jelavić Martina
9.Vukašin Mirjam
10.Galešić Matija
11.Bjelica Anja
12.Bagarić Anamarija
13.Turk Dorja
14.Plavljanin Sara