Igrači
# Naziv ekipe
1.Kovačić Zrinka
2.Čižić Kristina
3.Zorčić Sara
4.Balaban Anamarija
5.Lipovac Josipa
6.Dedić Ana
7.Lukić Andrea
8.Garić Anita
9.Šegota Natalija
10.Adamović Donatella
11.Đuričić Ivana
12.Matešić Maja
13.Barišić Lucia
14.Knežević Marta
15.Barić Ana
16.Vidošević Maja