Igrači
# Naziv ekipe
1.Pokrajčić Nikola
2.Kovačić Marino
3.Vidović Karlo
4.Trojnar Tomislav
5.Novković Vjekoslav
6.Nejašmić Vedran
7.Smoljačić Maroje
8.Galošić Jure
9.Baškarad Anto
10.Pavlović Karlo
11.Komerički Vjekoslav
12.Vidman Mario
13.Nikić Andrija
14.Uršulin Bruno
15.Goričanec Filip
16.Goluža Damir
17.Barišić Ante
18.Žužul Josip
19.Šantek Zvonimir
20.Savić Sven
21.Vidović Ivan
22.Živković Filip
23.Hrvatin Danijel
24.Rešković Martin