Igrači
# Naziv ekipe
1.Ćutunić Tea
2.Anić Iva
3.Glad Dina
4.Lukić Dora
5.Orlić Laura
6.Štefanec Tamara
7.Laptoš Hana
8.Matijaš Elena
9.Lojen Petra
10.Pavić Valentina
11.Knežević Josipa
12.Ivanda Ana
13.Pavliček Roberta
14.Grabovac Ivana
15.Štajdohar Ivona
16.Bušić Adela
17.Ljubičić Anamaria
18.Čerepinko Helena
19.Anđelić Ana